• منتشر شده در ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
    سهامدارگرامی شرکت مادرتخصصی کارکنان بانک انصار: قیمت اسمی هر سهم: ۵۰۰/۰۰۰ ریال و قیمت روز هر سهم: 1/450/000 ریال میباشد .و توجه داشته باشید اطلاعات سهام مربوط  آخرین وضعیت سهام (تعدادی و ریالی )می باشد در صورت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر امور سهام جناب آقای حیدری با شمار44464260-021-44609017-021 تماس حاصل فرمایید