• منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
    معرفی مدیر شرکت سامانه الکترونیک هوشمند راهبرد ایرانیان(ساهرا)