• منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۱/۲۷
    سهامداران گرامی توجه داشته باشند که سود و مطالبات  تا مجمع 30 تیر 98 ثبت شده است لذا سهامدران می تواند از گزارش ریالی استفاده کنند -با تشکر حیدری امور سهام شرکت مادر تخصصی کارکنان انصار