• منتشر شده در ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
    اطلاعیه مجمع فوق العاده سهامداران شرکت مادر تخصصی کارکنان بانک انصار-آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده مرحله اول انتخاب نماینده به تاریخ 6 آذرماه و مرحله دوم بابت تغییرماده1و 12 اساسنامه می باشد-تلفن تماس 44464260-021 جناب آقای حیدری دفتر امور سهام