• منتشر شده در ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
    اطلاعیه لغو مجمع فوق العاده شرکت مادر تخصصی گارکنان بانک انصار طبق مصوبه ستاد کرونا