• منتشر شده در ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
    اطلاعیه -سهامداران محترم شرکت توجه داشته باشند بازدید نمایندگان از پروژه کرمانشاه منتفی اعلام می گردد